Hari Terbuka Pusat Internet 1Malaysia Taman Cendana 2017

18 November 2017 | Sabtu
8.00 pagi - 4.00 petang | Pusat Internet 1Malaysia Rumah Pangsa Taman Cendana, Johor

Tujuan:
Program ini bertujuan untuk mengeratkan lagi hubungan antara penduduk Taman Cendana dan Pusat Internet 1Malaysia Taman Cendana serta beramah mesra antara komuniti disamping memperkenalkan lagi kemudahan dan kelebihan yang terdapat di Pusat Internet 1Malaysia Taman Cendana.

Kelebihan:
• Penglibatan komuniti penduduk di dalam program seperti ini berupaya memberikan rangsangan kepada minda untuk memdekatkan mereka kepada celik IT.
• Memupuk semangat berkomuniti, kejiranan dan permuafakatan secara sihat.

Penglibatan:
Penduduk setempat.

Aktiviti Berkaitan:
Taklimat berkenaan dengan Keselamatan Internet dan Klik Dengan Bijak(KDB).

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:

Kembali ke halaman utama